Karta rozwoju i bezpieczeństwa DUCRAY

Wszystkie produkty marki DUCRAY są opracowane i produkowane zgodnie z Kartą rozwoju i bezpieczeństwa. Niniejsza karta stanowi gwarancję dla lekarzy, farmaceutów oraz konsumentów, że produkty są skuteczne i dobrze tolerowane, a ich wysoka jakość jest niezmienna. 
  

Marka kolaż
 

Rygorystyczna selekcja składników aktywnych

Składniki aktywne produktów DUCRAY są selekcjonowane przy współpracy naukowców, na podstawie głębokich analiz fizjologicznych i biologicznych mechanizmów ich działania. Skład produktów opracowany jest przez Centrum Badan Pierre Fabre* lub na podstawie wyjątkowo rygorystycznych badan laboratoryjnych: in vitro, ex vivo, skin model tests etc.

Opracowywanie składu

Preparaty przechodzą fazę testów pod kątem istotnych dla kosmetyków cech lub w porównaniu z preparatami referencyjnymi. Ma to na celu zagwarantowanie jak wyższego bezpieczeństwa i tolerancji produktów.

Specjalistyczne programy oceny bezpieczeństwa

W celu oceny bezpieczeństwa stosoania naszych produktów, został wdrożony specjalny program. Ważną część opracowania preparatów stanowią specyficzne analizy przeprowadzone przez ekspertów z dziedziny toksykologii, których przedmiotem badania są zarówno surowce jak i same produkty. Dokonywana jest ocena bezpieczeństwa formuły uwzględniająca włąsciwości każdego z jej skłądników, w warunkach w jakich stosowany będzie produkt. Szczególną uwagę poświęcamy produktom przeznaczonym dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

Program oceny

W celu oceny skuteczności naszych produktów oraz spełnienia standardów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych, szczególnie przestrzegany jest kompleksowy program badan klinicznych, w tym badania in vitro oraz badania prowadzone pod kontrolą dermatologiczną. Dlatego też, testom toksykologicznym poddawane są nie tylko poszczególne składniki aktywne, ale także gotowy produkt. To powoduje, że program oceny może trwać nawet dwa lata.

Badania produkcji i jakości

Zakłady oraz procesy produkcyjne prowadzone są według ścisłe określonych wytycznych jakościowych: standardy ISO 9001 (zarzadzanie jakością oraz ciągłe doskonalenie) i standardy ISO 22716 (Dobre Praktyki Produkcyjne w branży kosmetycznej). Zakłady produkcyjne zostały poddane kontroli i otrzymały certyfikaty europejskich organizacji oraz są regularnie kontrolowane przez międzynarodowe agencje regulacyjne.
 

Gamme 2015
 

Cosmetovigilance i dodatkowe informacje

Tolerancja naszych preparatów jest nieustannie oceniana na całym świecie dzięki stałemu i systematycznemu monitorowaniu bezpieczeństwa kosmetyków stosowanych u ludzi, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej. Oznacza to, iż informacje o wszelkich działaniach niepożądanych konkretnych produktów są dokumentowane w centralnym rejestrze.

 

* Uhonorowane Europejska nagroda Doskonałosci EFQM (Europejska Fundacja Zarzadzania Jakoscia) wreczona dla Laboratoriów Pierre Fabre przez Grupe AFNOR.