Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa
Tel.: +48 22 559 63 60
NIP: 526-24-09-388

E-mail: serwis.konsumencki@pierre-fabre.pl

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000021960